โรงงานจะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุ แพ็คเกจจิ้ง การรวมทั้งบรรจุสินค้า เพื่อทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น