โรงงานทำการคิดค้นพัฒนาสูตรที่แปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทั้งยังได้พัฒนาสูตรมากกว่า 200สูตร เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ