ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งสูตรเฉพาะที่ต้องการ โดยสามารถระบุส่วนประกอบต่างๆที่ต้องการ สี รูปทรง รวมทั้งกลิ่นน้ำหอม ทางเราจะจัดทำสูตรที่ต้องการให้ลูกค้า เพื่อเป็นสูตรเฉพาะของลูกค้า ไม่เหมือนคนอื่น